Voorwaarden

Jelle Rijpma Advies hanteert bij haar dienstverlening de Algemene voorwaarden DNR (2013). Indien gewenst kan een exemplaar worden verstrekt.

Ook kunt u via link naar de website van www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/ de gehanteerde voorwaarden vinden.