Innoveren

Innoveren is van levensbelang voor iedere onderneming. Op tijd vernieuwen is een werk van lange adem. Vaak ben je zo’n vijf tot zes jaar bezig voordat een idee werkelijkheid wordt. Innoveren is een activiteit die je met andere partijen uitvoert. Resultaten worden behaald in een open proces met partijen die voldoende drive en urgentie hebben.

Vanuit Jelle Rijpma Advies wordt de focus van innovatie de komende 5-10 jaar gelegd op het ontwikkelen van een “Philosophy of the future Urban and Regional Planning”. De ontwikkeling op ICT terrein en het gebruik van nieuwe datatechnologie zal grote invloed hebben op de werkwijze van de stedelijke planning. Gecombineerd met de actuele klimaatopgaven en wereldwijde trends zoals individualisering, maken het noodzakelijk om op basisniveau de nieuwe vraagstukken te benoemen. In samenwerking met anderen wordt de komende jaren een netwerk van innovators opgezet.

Jelle Rijpma investeert logischerwijs in de start-up UniverCities, het toekomstige ICT bedrijf ter ondersteuning aan stedelijke planning. Gestart is inmiddels met een PhD-studie aan Westminster University te London. De innovatie wordt in samenwerking met internationale vereniging van stedelijke en regionale planners “ISOCARP” vormgegeven met onder meer een nieuw mondiaal opererend instituut voor het verzamelen en initiëren van de beste kennis op Smart Society terrein.