Weblog 4 Karin Bussemaker

Perceptie

David Perkens

David Perkens

Zoals ik in mijn vorige blok al schreef: de manier van denken binnen organisaties is logisch. Dit zorgt voor orde en controle in het systeem. Jouw creatieve oplossing wordt dadelijk door kritische logische denkers onder de loep genomen. Nu kun je jouw idee analyseren en op een logische manier aan de man brengen in een vergadering. Je kunt je route van A naar C uitleggen. Maar hoe goed je je oplossing voorbereidt op een groep kritische denkers, er blijven altijd fouten in je redenatie zitten. Hoe komt dat nou?

Kurt Friedrich Gödel

Kurt Friedrich Gödel

Hoogleraar David Perkens (1) van de Harvard University heeft aangetoond dat 90% van de denkfouten perceptiefouten zijn. De uitgangspunten voor logisch denken zijn niet allemaal logisch te verklaren. Kurt Friedrich Gödel (1906-1978) geeft aan dat je van geen enkel systeem de uitgangspunten logisch kunt verklaren. Perceptie is wellicht nog belangrijker dan logisch denken. Zonder perceptie, geen beredenatie. En hoe logisch je zelf denkt te zijn, de conclusie wordt bepaald door je eigen perceptie.

Om mensen te beïnvloeden moet je de perceptie van je toehoorders  zo veranderen dat ze mee kunnen gaan in jouw idee; jouw oplossing. Door de uitgangspunten, niet door je logica. Een belangrijk aandachtspunt bij het probleemoplossen zou perceptie op het probleem moeten zijn.

Een voorbeeld: Koning Frederick de tweede van Pruisen vond dat er naast brood ook aardappels gegeten moesten worden in zijn rijk. Dit had twee voordelen. Het land was minder afhankelijk voor een ziekte of misoogst van graan en het volk had diverser te eten. De boeren wilden de aardappel echter niet verbouwen. Ze vonden de aardappel er niet uit zien, kwam uit de grond en hij smaakte raar. Er zijn verslagen bekend van ter dood veroordeelden boeren, vanwege het weigeren van het verbouwen van aardappelen. Frederick bedacht een andere techniek: hij liet in zijn eigen tuin een stuk grond aanleggen, speciaal voor het verbouwen van de aardappel en liet dat stuk omgeven met bewakers. Hij gaf de bewakers echter opdracht de grond niet al te goed te bewaken. De boeren waren niet gek: wat de moeite waard is om te bewaken, is ook de moeite waard om te stelen. En zo werd de aardappel ingevoerd in Pruisen.

Video over Frederick en de aardappel.

Wil je inmiddels meer weten over passie, creatief denken en perceptie? Volgende keer ga ik in op de vraag voor wie de training bedoeld is.Ken jij ook een voorbeeld van omdenken? Ofwel creatief problemen oplossen door perceptie te veranderen? Deel het hieronder!

(1) Creatief denken, E. de Bono, blz. 117