Visie

De samenleving is in de afgelopen decennia complex geworden. Gangbare methoden blijken steeds minder van toepassing. De maatschappelijke opbrengst van de stad en de regio is daardoor geringer dan mogelijk. Het is daarom wenselijk om aanpakken en methoden te ontwikkelen, die beter bij de complexiteit van vandaag en morgen aansluiten en maatschappelijk beter renderen.

Dit vergt een verandering van denken en handelen, waarbij het primaat van de politiek bij stedelijke en regionale ontwikkeling en de attitude van de verzorgende overheid wordt ingewisseld voor nieuwe samenwerkingsvormen op basis van meer evenwichtig en gelijk partnerschap. Bedrijven, instellingen, overheden en burgers gaan per thema of per gebied nieuwe allianties aan op basis van een gedeelde integrale visie, strategie en organisatie.