home / tagged: sociocratie

Op naar gelijkwaardige besluitvorming

Blog door Eva van Bolderen

Er zijn steeds meer ontwikkelingen in de participatie processen. In mijn scriptie kwam al naar voren dat veel partijen en organisaties gelijkwaardige besluitvorming willen toepassen, maar wanneer puntje bij paaltje komt, worden minderheidspartijen toch vaak niet als gelijkwaardige partner beschouwd en daarom worden ze ook minder serieus genomen in de besluitvorming. De stage van Robbert Kramer bewees dat keukentafelgesprekken met bewoners van groot nut kunnen zijn om inzicht in de échte problemen van bewoners te krijgen. En door de echte vraag van de bewoners te weten zijn er toch vaak andere oplossingen mogelijk die anders niet waren voorzien.

Gelukkig zien organisaties steeds vaker het nut om overeenstemming te bereiken tussen álle stakeholders. En deze ontwikkelingen zijn belangrijk als het gaat om gelijkwaardige besluitvorming tussen ongelijke partijen.

lees meer…