home / tagged: Isocarp

Open City ISOCARP

Naar aanleiding van het 51ste congres van ISOCARP, hebben Jelle Rijpma en onze oud-collega Eva van Bolderen een paper geschreven ‘Open City: smart managing the city’.

Open City ISOCARP

Vanuit het thema Open City zijn Jelle Rijpma Advies en Brabant Academy op zoek naar voorbeelden voor innovatieve ontwikkelingen van stad en land. Om daadwerkelijk toegevoegde waarde te hebben voor de stad met de toepassing van Smart City innovaties dient er aandacht besteed te worden aan Smart Management. Smart City in combinatie met Smart Management maakt steden vitaler en veerkrachtiger en levert daadwerkelijk een toegevoegde waarde aan de samenleving.