Missie

Jelle Rijpma Advies is een bedrijf dat is gericht op het verbeteren van de maatschappelijke opbrengst van steden en regio’s door het ontwikkelen van relevante initiatieven, werkwijzen en allianties.

Dienstverlening

  • Advies en procesbegeleiding bij complexe vraagstukken van stedelijke en regionale ontwikkeling met integrale sturing (Visie, Strategie, Organisatie)
  • Innovaties genereren over de ontwikkeling van de stedelijke en regionale samenleving
  • Het ontwikkelen en doorgeven van kennis in de praktijk van stedelijke en regionale ontwikkeling.

Werkwijze

De omslag naar nieuwe werkwijzen op basis van meer gelijkwaardig partnerschap is een transitieproces waarbij alle partners van rol en attitude willen veranderen. Voor de advisering is het cruciaal dat het advies voortdurend wordt gevoed uit de innovaties en relevant onderzoek. Ook is het belangrijk dat iedere participant haar veranderde rol en vaardigheden leert en leert toepassen.