Adviseren

Marktconforme dienstverlening op het werkterrein van Stedelijke en Regionale Ontwikkeling.
Een overzicht van de meest recente projecten:

Zeewolde

2016 – heden
Een strategie voor de Energievisie van Zeewolde; Hoe moet je op verschillende niveaus opereren? Van groot Windenergiepark tot lokale energie neutrale ontwikkeling.

Hogeschool Heerlen

2014 – heden
Kwartiermaken voor Green City Univercity in Heerlen; het structureel verankeren van interdisciplinaire benaderingen van integrale vraagstukken in het onderwijs en onderzoek.

Gemeente Vught

2011 – 2015
Strategisch adviseur en projectleiding voor de Gemeente Vught ten behoeve van de inpassing van infrastructuur (N65, Spoorlijnen ’s Hertogenbosch – Eindhoven en – Tilburg, A2). Tevens adviseur visieontwikkeling gemeente en haar rol en samenwerking in regionaal verband.

2013 – 2015
Voor de gemeente Vught adviseren en verkennen we welke ruimtelijke projecten de komende jaren in combinatie met de aanleg van infrastructuur door Vught gerealiseerd zouden moeten worden.

2014 – 2015
Samen met de gemeente Vught werken we aan het opstellen van een kwaliteitsbeeld voor de spoorzone. Met dit instrument kan zij ontwikkelinitiatieven en ingrepen bij infrastructuur helpen richting te geven en inspireren tot een bijdrage aan de Vughtse identiteit en kwaliteit.

Vitaal Landelijk Gebied

2011-2012
Kwartiermaker en adviseur programma Vitaal Landelijk Gebied van de regio Noordoost Brabant. Het programma omvat de transitie in de agrarische sector en fysieke investeringsprojecten binnen het toekomstige programma Omgeving en water.

Rol – en organisatieverandering Provincie Gelderland

2010-2011
Adviseur en procesmanager pilotproject Re-invent Sociaal beleidstaken Provincie Gelderland; advies over rol en organisatie Provincie bij het opstellen van een regionale agenda en haar nieuwe taken.

Maankwartier Heerlen

2009-2010
Procesmanager Maankwartier Heerlen. Omvangrijke ontwikkeling van het stationsgebied. Resultaat: getekende overeenkomst door partijen, een geaccordeerde bouwplanning en inzet. Stroomlijnen proces en draagvlak betrokken partijen.